Detta är G & L Beijer
Bolagsstyrning
Ledande befattningshavare
Styrelse
IR-ansvariga
Större aktieägare
Historik
1866-1914
1915-1966
1967-1989
1990-1999
2000-2009
2010-

1866
G & L Beijer bildas av bröderna Gottfried och Lorens Beijer. Tyngdpunkten ligger till en början på spannmål. Man övergår dock alltmer till stenkol, tackjärn och valsat stål.

1878
bildas Sydsvenska Ångfartygs AB på initiativ av Gottfried Beijer. Samtidigt öppnas ett speditions- och skeppsklareringskontor i Malmö.

1894
startas en filial i Stockholm.

1901
dör Gottfried Beijer och efterträds av sin bror Lorens Beijer som VD i företaget.

1904
går Malmö- och Stockholmsverksamheten skilda vägar.

1905
förvärvas samtliga aktier i Carl Peterssons Stenkols AB.

1908
G & L Beijer ombildas till aktiebolag och Lorens Beijer blir företagets första styrelseordförande.

1910
dör Lorens Beijer och efterträds som VD av Alfred Jacobson.

1914
utses Erskine Hain till VD i företaget.

Malmö hamn omkring 1890
 

Login