Tjeckien

BEIJER REF Czech s.r.o.

Beijer Ref Czech är en tjeckisk kylgrossist som representerar marknadens ledande tillverkare av kompressorer, kondensorer, förångare etc och har dessutom ett brett produktsortiment av annan kyl- och serviceutrustning.

Obchodni 107
CZ-251 01 Cestlice
Czech Republic
MD: Martin Sejvl

Tel: +420 379 302 111
E-post: info@beijerref.cz