Industriell kyla

Beijer Ref erbjuder kompletta lösningar för industriella kylbehov. Våra produkter och koncept återfinns för det mesta inom livsmedelsindustrin, i ishallar eller vid behov av processkyla.

Våra kyllösningar bygger alltid på den senaste tekniken och fokus ligger på att skapa en kylprocess som ger våra kunder maximal trygghet.

Utvecklingen av nya produkter drivs delvis av kravet på ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Därför erbjuder vi självklart naturliga köldmedel som koldioxid och ammoniak när vi levererar kyllösningar till industrin.