Beijers årsstämma 2012

Den  13  Februari, 2014

Årsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2012 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Valberedningen har föreslagit att advokat Johan Sigeman ska vara stämmans ordförande.