Valberedningens förslag

Den  25  Mars, 2013

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i G & L Beij

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2012 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2012 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2013.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Peter Jessen Jürgensen (ordförande G & L Beijers styrelse)

Philippe Delpech (Carrier)

Peter Rönström (Lannebo Fonder)

Johan Strandberg (SEB)

Peter Rönström valdes till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 56,3 % av rösterna i G & L Beijer.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.

- Omval av Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Joen Magnusson, Bernt Ingman, Philippe Delpech, William Striebe och Harald Link.

- Att Peter Jessen Jürgensen omväljs som styrelsens ordförande

Ladda ner dokumentet