Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Den  24  Mars, 2014

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i G & L Beijer AB

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2013 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2013 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2014.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Peter Jessen Jürgensen (ordförande G&L Beijers styrelse)

Philippe Delpech (Carrier)

Peter Rönström (Lannebo Fonder)

Johan Strandberg (SEB)

Joen Magnusson

Peter Rönström valdes till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 68,3 % av rösterna i G&L Beijer.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

· Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.

· Omval av Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Joen Magnusson, Bernt Ingman, Philippe Delpech, William Striebe och Harald Link.

Att Bernt Ingman väljs som styrelsens ordförande.

Ladda ner dokumentet