Beijers årsstämma 2015

Den  02  Februari, 2015

Årsstämma äger rum den 9 april 2015 i Malmö.

ANMÄLAN AV ÄRENDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2015

Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 19 februari 2015.