Webbmöte 22 oktober

Den  17  Oktober, 2019

Välkomna till webbmöte gällande Q3-rapporten.

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 22 oktober kl.10.00 CET.

Maila in ditt svar om deltagande på info@beijerref.com.

En länk kommer att distribueras före mötet och det krävs internetanslutning. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 22 oktober.

Det går även att delta per telefon. Ring in på 08 505 329 60 och ange # 284 902 558.