Arkiv

Mar  17
16

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (Årsstämman 2017)

Mar  17
15

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Mar  17
15

Oberoendeförsäkran

Till revisionsutskottet för Beijer Ref AB (publ), 556040-8113

Mar  17
08

Valberedningens förslag

Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2017

Mar  17
06

Fullmakt årsstämma 2017

Feb  17
20

Anmälan av ärenden till Årsstämman 2017

Den aktieägare som önskar få ett ärande behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 1mars 2017.

Mar  16
17

Styrelsens förslag

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2016)

Mar  16
16

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Mar  16
07

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Beijer Refs årsstämma 2016 samt yttrande över förslag till styrelse.

Mar  16
06

Fullmakt årsstämma 2016

Maj  15
22

Beijer Ref utökar sin OEM-division

Beijerkoncernen tillkännager bildandet av bolaget SCM REF France, med säte i Lyon.

Mar  15
31

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Feb  15
02

Beijers årsstämma 2015

Årsstämma äger rum den 9 april 2015 i Malmö.

Apr  14
23

Ny hemsida lanseras inom kort

Med anledning av namnbytet från G & L Beijer AB till Beijer Ref AB kommer företagets hemsida att ändra utseende i form av en ny webbplats, med lansering i maj månad 2014.

Apr  14
03

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Mar  14
25

Motiverat yttrande 2014

Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete.

Mar  14
24

Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i G & L Beijer AB

Mar  14
24

Fullmakt årsstämma 2014

Feb  14
24

Beijers årsstämma 2014

Årsstämma äger rum den 24 april 2014 i Malmö.

Feb  14
13

Beijers årsstämma 2012

Årsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2012 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Apr  13
03

Styrelsens fullständiga förslag

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2013)

Apr  13
03

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Mar  13
25

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i G & L Beij

Mar  13
25

Motiverat yttrande

Okt  12
19

Beijers årsstämma 2013

Årsstämma äger rum den 26 april 2013 i Malmö.

Apr  12
05

Styrelsens förslag

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2011)

Apr  12
03

The Board of Directors' proposal

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2012)

Mar  12
26

Fullmakt, årsstämma 2012

Mar  12
26

Motiverat yttrande

Mar  12
26

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2012 i G & L Beijer AB.

Feb  12
13

Anmälningsblankett, Beijers årsstämma 2012

Årsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2012 klockan 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Apr  11
05

Revisors yttrande

Till årsstämman i G & L Beijer AB (publ), org.nr 556040-8113

Apr  11
05

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i G & L Beijer AB.

Apr  11
04

Årsredovisning 2010 publicerad på hemsidan

Från och med den 4 april 2011 finns G & L Beijers årsredovisning för 2010, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Apr  11
04

Fullmakt, årsstämman 2011

Mar  11
24

Anmälan av ärende till årsstämman

Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Joen Magnusson senast den 30 mars 2011.