Pressmeddelanden 2011

Dec
30

G & L Beijer avyttrar tillverkningen i AIA

G & L Beijer AB avyttrar verksamheten i det svenska dotterbolaget Asarum Industriaktiebolag (AIA) till italienska LU-VE Group. Samtidigt ingår G & L Beijer ett globalt samarbetsavtal med LU-VE om att distribuera deras produkter.

Nov
03

G & L Beijer expanderar i södra Afrika

G & L Beijer AB har genom två förvärv, i Sydafrika och Mocambique, stärkt sin position i södra Afrika. Förvärven kommer att tillföra koncernen en sammanlagd årsomsättning på cirka 50 mkr.

Okt
20

G & L Beijer slutför förvärvet av United Refrigerations verksamhet i Europa

G & L Beijer AB har slutfört förvärvet av United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien i och med att den franska konkurrensmyndigheten godkänt affären.

Okt
19

Valberedning utsedd

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 26 april 2012. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Okt
17

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande.

Sep
30

G & L Beijer slutför förvärvet av Toshiba

G & L Beijer AB slutför förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europiska länder från Carrier Corporation.

Sep
16

IKI Invest A/S strukturerar om sitt ägande

IKI Invest A/S, som fram till idag ägt 5,9 % av aktierna i G & L Beijer AB (publ.) och kontrollerat 14,7 % av rösterna i nyssnämnda bolag har idag genomfört en omstrukturering av ägandet i G & L Beijer AB genom att överlåta 327.626 A-aktier samt 809.200 B-aktier till KLS Jessen AB.

Sep
01

G & L Beijer tecknar slutligt köpeavtal avseende Toshiba

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har undertecknat köpeavtalet om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering.

Sep
01

G & L Beijer stärker sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna

G & L Beijer AB förvärvar United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien.

Jun
01

G & L Beijer tecknar ett letter of intent med Carrier Corporation om att förvärva distributionsverksamheten för Toshibas produkter inom komfortkyla i elva europeiska länder

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har tecknat en avsiktsförklaring, letter of intent, om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering.

Maj
05

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 5 maj 2011 årsstämma för verksamhetsåret 2010. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.

Apr
04

Årsstämma i G & L Beijer AB

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 5 maj 2011, kl. 15.00, på Hilton Malmö City, Triangeln 2, Malmö.

Mar
25

G & L Beijer avyttrar innehavet i Beijer Alma

G & L Beijer AB har avyttrat hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna.

Mar
03

Positiva effekter från förvärvet av SCM Frigo som nu slutförts

G & L Beijer har nu slutfört det strategiska förvärvet av italienska SCM Frigo-gruppen.