G & L Beijer avyttrar tillverkningen i AIA

Den  30  December, 2011

G & L Beijer AB avyttrar verksamheten i det svenska dotterbolaget Asarum Industriaktiebolag (AIA) till italienska LU-VE Group. Samtidigt ingår G & L Beijer ett globalt samarbetsavtal med LU-VE om att distribuera deras produkter.

Avyttringen av AIA är ett led i G & L Beijers strategi att renodla verksamheten till distribution av produkter inom kyla och luftkonditionering. AIA:s huvudsakliga verksamhet är tillverkning av värmeväxlare. Bolaget omsätter cirka 100 mkr och har 75 anställda. Cirka 50 procent av AIA:s försäljning sker genom G & L Beijers distributionsnätverk och resterande 50 procent genom egen försäljningsorganisation.

Italienska LU-VE Group är en av Europas största tillverkare av värmeväxlare. Koncernen omsätter cirka två miljarder kronor och har cirka 1250 anställda. LU-VE:s produkter säljs i 90 länder runt om i världen. Bolaget ligger långt framme i utvecklingen av nya miljövänliga tekniska lösningar.

G & L Beijer distribuerar redan idag LU-VE:s produkter på vissa marknader. Affären medför att samarbetet förstärks ytterligare. Samarbetsavtalet innebär att G & L Beijer exklusivt på utvalda marknader och på en global basis kommer att distribuera LU-VE:s kommersiella kylprodukter.

Affären genomförs per den 30 december 2011. G & L Beijers omsättning minskar genom avyttringen med cirka 50 mkr. Vinsten per aktie påverkas marginellt positivt under 2012.

Malmö den 30 december 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Informationen är sådan som G & L Beijer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Ladda ner dokumentet