G & L Beijer slutför förvärvet av Toshiba

Den  30  September, 2011

G & L Beijer AB slutför förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europiska länder från Carrier Corporation.

Affären innebär, som tidigare aviserats, att Carrier överför personal och tillgångar till G & L Beijer för en köpeskilling om cirka € 86 miljoner (790 mkr) på skuldfri basis.

Omsättningen för Toshibas distributionsverksamhet i berörda länder uppgick till € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet till € 9,6 miljoner (88 mkr) under den senaste tolvmånadersperioden fram till utgången av första kvartalet 2011. Verksamheten har cirka 160 anställda.

Toshibas distributionsverksamhet kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från den 1 oktober 2011. Baserat på rullande tolv månader fram till och med juni 2011 kommer G & L Beijer inklusive den förvärvade verksamheten att proforma ha en omsättning på cirka 6600 mkr med ett rörelseresultat på cirka 500 mkr. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie positivt med cirka 2 kronor på årsbasis.

Malmö den 30 september 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet