G & L Beijer tecknar slutligt köpeavtal avseende Toshiba

Den  01  September, 2011

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har undertecknat köpeavtalet om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering.

Affären som aviserades den 1 juni 2011 innebär att Carrier överför personal och tillgångar till G & L Beijer för en köpeskilling om cirka € 86 miljoner (790 mkr) på skuldfri basis.

Omsättningen för Toshibas distributionsverksamhet i berörda länder uppgick till € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet var € 9,6 miljoner (88mkr) under den senaste tolvmånadersperioden fram till utgången av första kvartalet 2011. Verksamheten har cirka 160 anställda.

Den förvärvade verksamheten kommer operativt att behållas separerad från G & L Beijers befintliga distributionsverksamhet. Carrier Corporation har genom ett samägt bolag med Toshiba Corporation de exklusiva distributionsrättigheterna utanför Japan avseende Toshibas produkter inom HVAC-området (heating, ventilation and air condition) vilka tillverkas av det samägda bolaget.

G & L Beijer har inhämtat en så kallad fairness opinion avseende transaktionen och dess villkor från oberoende extern part. Individuella köpeavtal för de förvärvade verksamheterna i de olika länderna skall nu upprättas. Transaktionen förväntas kunna slutföras i sin helhet den 30 september 2011 under förutsättning av att erforderliga tillstånd och godkännanden har erhållits.

Baserat på rullande tolv månader fram till och med juni 2011 kommer G & L Beijer inklusive de förvärvade verksamheterna att proforma ha en omsättning på cirka 6600 mkr med ett rörelseresultat på cirka 500 mkr. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie positivt med cirka 2 kronor på årsbasis.

Malmö den 1 september 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet