IKI Invest A/S strukturerar om sitt ägande

Den  16  September, 2011

IKI Invest A/S, som fram till idag ägt 5,9 % av aktierna i G & L Beijer AB (publ.) och kontrollerat 14,7 % av rösterna i nyssnämnda bolag har idag genomfört en omstrukturering av ägandet i G & L Beijer AB genom att överlåta 327.626 A-aktier samt 809.200 B-aktier till KLS Jessen AB.

KLS Jessen AB är ett svenskt bolag vilket i sin helhet kontrolleras av IKI Invest A/S tillsammans med andra av familjen Jessen Jürgensen helägda bolag. Peter Jessen Jürgensen är styrelseordförande i G & L Beijer AB (publ.) och tillika ensam ägare av IKI Invest A/S. Omstruktureringen är ett led i ett pågående generationsskifte inom familjen Jessen Jürgensen.

Malmö den 16 september 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Peter Jessen Jürgensen,
G & L Beijers styrelseordförande
Telefon +45 (0) 4587 7595

Ladda ner dokumentet