Valberedning utsedd

Den  19  Oktober, 2011

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 26 april 2012. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Peter Jessen Jürgensen (ordförande i Beijers styrelse)

Philippe Delpech (Carrier)

Peter Rönström (Lannebo Fonder)

Per Trygg (SEB’s fonder)

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till G & L Beijer ABs styrelse kan vända sig till Peter Rönström, Lannebo Fonder, telefon: 08-562 25 200, e-post: peter.ronstrom@lannebofonder.se

Malmö den 19 oktober 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet