Första dag för handel med uppdelade aktier

Den  29  Maj, 2012

Från och med idag den 29 maj 2012 handlas aktierna i G & L Beijer AB till kursen efter uppdelning (s.k. split) 2:1.

För mer information, se tidigare pressmeddelande från den 15 maj 2012.

Malmö den 29 maj 2012

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet