Kommande rapporteringstillfällen

Den  18  Oktober, 2012

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande.

Bokslutskommuniké för 2012 publiceras den 8 februari 2013.

Delårsrapport 3 månader 2013 publiceras den 25 april 2013.

Årsstämma hålles i Malmö fredagen den 26 april 2013.

Beijers årsredovisning för 2012 publiceras senast 3 veckor före årsstämman.

Malmö den 18 oktober 2012

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet