Pressmeddelanden 2013

Apr
26

Kommuniké från G & L Beijers årsstämma 2013

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 26 april 2013 årsstämma för verksamhetsåret 2012.

Apr
05

G & L Beijer förvärvar dansk kylgrossist

G & L Beijer AB förvärvar den danska kylgrossisten FK Teknik A/S. 2012 omsatte FK Teknik cirka 32 mkr och har en god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och bolaget sysselsätter fem medarbetare.

Mar
26

Årsredovisning 2012

Från och med den 26 mars 2013 finns G & L Beijers årsredovisning för 2012, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Mar
25

Årsstämma i G & L Beijer AB

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 26 april 2013, kl.15.00, på Malmömässan, Mässgatan 6, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb
06

Bolag i Mocambique blir helägt

G & L Beijer AB utnyttjar sin option och förvärvar resterande 60 procent av aktierna i det gemensamägda bolaget Metraclark LDA i Mocambique.