Årsredovisning 2012

Den  26  Mars, 2013

Från och med den 26 mars 2013 finns G & L Beijers årsredovisning för 2012, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Tryckt version kommer att vara aktieägarna tillhanda med post senast två veckor före Beijers årsstämma, som äger rum i Malmö fredagen den 26 april 2013.

Malmö den 26 mars 2013

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet