Bolag i Mocambique blir helägt

Den  06  Februari, 2013

G & L Beijer AB utnyttjar sin option och förvärvar resterande 60 procent av aktierna i det gemensamägda bolaget Metraclark LDA i Mocambique.

G & L Beijer etablerade verksamhet i Mocambique i november 2011 genom sitt sydafrikanska dotterbolag Metraclark som tillsammans med kylgrossisten Logos Industrias bildade ett joint-venture. G & L Beijer förvärvade initialt 40 procent av det nybildade bolaget som tillfördes en verksamhet med en årlig omsättning på cirka 15 mkr.

I samband med affären erhöll G & L Beijer en option att förvärva resterande 60 procent av bolaget vilken nu utnyttjas. Verksamheten i Mocambique har utvecklats positivt och den omsatte cirka 20 mkr under 2012 med god lönsamhet. I och med att bolaget nu blir helägt kommer mer resurser kunna tillföras bolaget för att ytterligare utveckla verksamheten i landet.

G & L Beijers verksamheter i södra Afrika som inkluderar Sydafrika, Botswana, Namibia och Mocambique visar en hög tillväxt. Omsättningen steg med 13 procent till drygt 620 mkr under 2012. Det motsvarade 9 procent av koncernens omsättning.

Malmö den 6 februari 2013

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet