Pressmeddelanden 2014

Okt
17

Förvärv av franska GFOI stärker positionen på södra halvklotet

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien), en fransk kylgrossist på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen.

Okt
08

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 9 april 2015.

Sep
25

Förvärv stärker Beijer Refs position i Tyskland

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref förvärvar nettotillgångarna i Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör, verksamt på den tyska kylgrossistmarknaden.

Aug
21

Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Norge

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i Børresen Cooltech A/S, en av Norges ledande kylgrossister.

Jul
30

Förvärv av SCM Frigo stärker övergång till miljövänlig kylteknik

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserad på miljövänlig koldioxidteknik.

Maj
14

Namnbytet från G & L Beijer AB till Beijer Ref AB godkänt

G & L Beijer AB (publ) har nu fått bekräftelse från Bolagsverket att det av årsstämman föreslagna namnbytet till Beijer Ref AB (publ) är godkänt.

Apr
23

Kommuniké från G & L Beijers årsstämma 2014

G & L Beijer AB (publ), under namnändring till Beijer Ref AB (publ), hade idag den 24 april 2014 årsstämma för verksamhetsåret 2013.

Mar
24

Årsstämma i G & L Beijer AB

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 24 april 2014, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Jan
10

G & L Beijer stärker sin position i Sydafrika

Den svenska handelskoncernen G & L Beijer AB förvärvar samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknadsposition inom de segment som G & L Beijer prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda.