Namnbytet från G & L Beijer AB till Beijer Ref AB godkänt

Den  14  Maj, 2014

G & L Beijer AB (publ) har nu fått bekräftelse från Bolagsverket att det av årsstämman föreslagna namnbytet till Beijer Ref AB (publ) är godkänt.

Beijer Ref AB (publ)
Organisationsnummer 556040-8113
Stortorget 8
211 34 Malmö
Sverige

Malmö den 14 maj 2014
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet