Pressmeddelanden 2015

Nov
18

Beijer Ref stärker positionen i Europa med förvärv av en av Storbritanniens största kylgrossister

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 56 procent av aktierna i kylgrossistbolaget HRP Ltd med huvudkontor i Rougham och 15 filialer i övriga Storbritannien.

Okt
29

Beijer Ref tecknar CO2-order i Nya Zeeland

Beijer Ref har i Nya Zeeland tecknat en första order för koldioxidbaserade (CO2) kylsystem genom dotterbolaget Patton.

Okt
07

Beijer Refs förvärv av Realcold har godkänts av konkurrensverket i Nya Zeeland

Beijer Refs förvärv av Realcold, som informerades om i pressmeddelande daterat 29 juli 2015, har av Commerce Commission (konkurrensverket) i Nya Zeeland beslutats att lämnas utan åtgärd.

Okt
06

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 7 april 2016.

Jul
29

Förvärv stärker Beijer Ref:s position i Nya Zeeland och Australien

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förstärker verksamheten i Nya Zeeland och Australien genom att förvärva kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och med cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien.

Apr
09

Kommuniké från årsstämman 2015

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 9 april 2015 årsstämma för verksamhetsåret 2014.

Mar
19

Årsredovisning 2014

Beijer Refs årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar
17

Beijer Ref förvärvar Patton och expanderar i fyra länder

Beijer Ref genomför nyckelförvärv i expansionen utanför Europa och etablerar sig på tre nya marknader; Nya Zeeland, Australien och Indien.

Mar
10

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 9 april 2015, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Mar
06

Ägarförändringar i Beijer Ref AB

Beijer Ref får en delvis förändrad ägarstruktur.

Mar
05

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Feb
25

Förvärv av RNA i Malaysia stärker expansion utanför Europa

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia.

Feb
03

Beijer Ref får exklusivt avtal för Carrier DX komfortkyla i Europa

Den världsledande amerikanska tillverkaren av energieffektiva klimat-, kyl- och värmesystem (HVAC), Carrier International Corporation, och svenska Beijer Ref AB, en av världens ledande kylgrossister, har skrivit ett distributionsavtal.