Pressmeddelanden 2016

Okt
03

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 6 april 2017.

Jun
08

Beijer Refs förvärv av HRP har godkänts av konkurrensverket i Storbritannien

Kurspåverkande

Den brittiska konkurrensmyndigheten, UK Competition and Markets Authority (CMA), har idag godkänt den svenska kylkoncernen Beijer Refs förvärv av kylgrossistbolaget HRP Holdings Limited (HRP).

Apr
07

Kommuniké från årsstämman 2016

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 7 april 2016 årsstämma för verksamhetsåret 2015.

Mar
07

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2016, kl.15.00, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb
23

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.