Pressmeddelanden 2017

Okt
16

Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Sydafrika

Kurspåverkande

Beijer Ref AB har ingått avtal om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd och dess tillgångar. Uppköpet breddar basen i södra Afrika.

Sep
25

Valberedning utsedd inför Beijer Refs årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av 5 ledamöter.

Sep
07

Beijer Ref bakom första miljöanpassade kylsystemet hos detaljhandeljätten Metro i Kina

Installationen öppnar för större marknad i Kina.

Sep
04

Beijer Ref förvärvar portugisiska DX Por

Förvärvet stärker Beijers Refs närvaro i södra Europa

Jun
01

Maria Rydén ny CFO på Beijer Ref

Kurspåverkande

Beijer Ref har utsett Maria Rydén till ny CFO och medlem av koncernledningen.

Apr
06

Kommuniké från årsstämman 2017

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 6 april 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016.

Mar
14

Årsredovisning 2016

Beijer Refs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar
06

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 6 april 2017, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb
28

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman 2017 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Feb
06

Beijer Ref levererar Chiles första miljövänliga CO2-order

Beijer Ref har i Chile levererat landets första transkritiska koldioxidbaserade (CO2) kylsystem genom det italienska tillverkningsbolaget SCM Frigo.

Jan
13

CFO slutar på Beijer Ref AB (publ)

Kurspåverkande

Beijer Refs CFO Jonas Lindqvist, som har varit anställd sedan 2004, har valt att avsluta sin tjänst i Beijer Ref för en motsvarande befattning i ett annat bolag.