Årsredovisning 2016

Den  14  Mars, 2017

Beijer Refs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Beijers huvudkontor första veckan i april.

Malmö den 14 mars 2017
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00

Ladda ner dokumentet