Ändrat antal aktier och röster i Beijer Ref

Den  30  April, 2018

Till följd av den aktiesplit (3:1) som årsstämman i Beijer Ref beslutade om den 5 april 2018 har antalet aktier i Beijer Ref ökat med 84 956 460.

Det totala antalet aktier uppgår per den 30 april 2018 till 127 434 690, varav 9 918 720 aktier av serie A och 117 515 970 aktier av serie B, motsvarande totalt 216 703 170 röster.

Till följd av uppdelningen har aktierna i Beijer Ref bytt ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0011116490 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0011116508.

Bolagets aktiekapital är oförändrat 371 684 512,50 kronor medan aktiens kvotvärde har ändrats från 8,75 kronor till cirka 2,92 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 08.30 CET.

Ladda ner dokumentet