Arkiv

Okt  17
16

Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Sydafrika

Kurspåverkande

Beijer Ref AB har ingått avtal om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd och dess tillgångar. Uppköpet breddar basen i södra Afrika.

Sep  17
25

Valberedning utsedd inför Beijer Refs årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av 5 ledamöter.

Sep  17
07

Beijer Ref bakom första miljöanpassade kylsystemet hos detaljhandeljätten Metro i Kina

Installationen öppnar för större marknad i Kina.

Sep  17
04

Beijer Ref förvärvar portugisiska DX Por

Förvärvet stärker Beijers Refs närvaro i södra Europa

Jun  17
01

Maria Rydén ny CFO på Beijer Ref

Kurspåverkande

Beijer Ref har utsett Maria Rydén till ny CFO och medlem av koncernledningen.

Apr  17
06

Kommuniké från årsstämman 2017

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 6 april 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016.

Mar  17
14

Årsredovisning 2016

Beijer Refs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar  17
06

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 6 april 2017, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb  17
28

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman 2017 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Feb  17
06

Beijer Ref levererar Chiles första miljövänliga CO2-order

Beijer Ref har i Chile levererat landets första transkritiska koldioxidbaserade (CO2) kylsystem genom det italienska tillverkningsbolaget SCM Frigo.

Jan  17
13

CFO slutar på Beijer Ref AB (publ)

Kurspåverkande

Beijer Refs CFO Jonas Lindqvist, som har varit anställd sedan 2004, har valt att avsluta sin tjänst i Beijer Ref för en motsvarande befattning i ett annat bolag.

Okt  16
03

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 6 april 2017.

Jun  16
08

Beijer Refs förvärv av HRP har godkänts av konkurrensverket i Storbritannien

Kurspåverkande

Den brittiska konkurrensmyndigheten, UK Competition and Markets Authority (CMA), har idag godkänt den svenska kylkoncernen Beijer Refs förvärv av kylgrossistbolaget HRP Holdings Limited (HRP).

Apr  16
07

Kommuniké från årsstämman 2016

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 7 april 2016 årsstämma för verksamhetsåret 2015.

Mar  16
07

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2016, kl.15.00, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb  16
23

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Nov  15
18

Beijer Ref stärker positionen i Europa med förvärv av en av Storbritanniens största kylgrossister

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 56 procent av aktierna i kylgrossistbolaget HRP Ltd med huvudkontor i Rougham och 15 filialer i övriga Storbritannien.

Okt  15
29

Beijer Ref tecknar CO2-order i Nya Zeeland

Beijer Ref har i Nya Zeeland tecknat en första order för koldioxidbaserade (CO2) kylsystem genom dotterbolaget Patton.

Okt  15
07

Beijer Refs förvärv av Realcold har godkänts av konkurrensverket i Nya Zeeland

Beijer Refs förvärv av Realcold, som informerades om i pressmeddelande daterat 29 juli 2015, har av Commerce Commission (konkurrensverket) i Nya Zeeland beslutats att lämnas utan åtgärd.

Okt  15
06

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 7 april 2016.

Jul  15
29

Förvärv stärker Beijer Ref:s position i Nya Zeeland och Australien

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förstärker verksamheten i Nya Zeeland och Australien genom att förvärva kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och med cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien.

Apr  15
09

Kommuniké från årsstämman 2015

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 9 april 2015 årsstämma för verksamhetsåret 2014.

Mar  15
19

Årsredovisning 2014

Beijer Refs årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar  15
17

Beijer Ref förvärvar Patton och expanderar i fyra länder

Beijer Ref genomför nyckelförvärv i expansionen utanför Europa och etablerar sig på tre nya marknader; Nya Zeeland, Australien och Indien.

Mar  15
10

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 9 april 2015, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Mar  15
06

Ägarförändringar i Beijer Ref AB

Beijer Ref får en delvis förändrad ägarstruktur.

Mar  15
05

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Feb  15
25

Förvärv av RNA i Malaysia stärker expansion utanför Europa

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia.

Feb  15
03

Beijer Ref får exklusivt avtal för Carrier DX komfortkyla i Europa

Den världsledande amerikanska tillverkaren av energieffektiva klimat-, kyl- och värmesystem (HVAC), Carrier International Corporation, och svenska Beijer Ref AB, en av världens ledande kylgrossister, har skrivit ett distributionsavtal.

Okt  14
17

Förvärv av franska GFOI stärker positionen på södra halvklotet

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien), en fransk kylgrossist på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen.

Okt  14
08

Valberedning utsedd

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 9 april 2015.

Sep  14
25

Förvärv stärker Beijer Refs position i Tyskland

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref förvärvar nettotillgångarna i Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör, verksamt på den tyska kylgrossistmarknaden.

Aug  14
21

Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Norge

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i Børresen Cooltech A/S, en av Norges ledande kylgrossister.

Jul  14
30

Förvärv av SCM Frigo stärker övergång till miljövänlig kylteknik

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserad på miljövänlig koldioxidteknik.

Maj  14
14

Namnbytet från G & L Beijer AB till Beijer Ref AB godkänt

G & L Beijer AB (publ) har nu fått bekräftelse från Bolagsverket att det av årsstämman föreslagna namnbytet till Beijer Ref AB (publ) är godkänt.

Apr  14
23

Kommuniké från G & L Beijers årsstämma 2014

G & L Beijer AB (publ), under namnändring till Beijer Ref AB (publ), hade idag den 24 april 2014 årsstämma för verksamhetsåret 2013.

Mar  14
24

Årsstämma i G & L Beijer AB

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 24 april 2014, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Jan  14
10

G & L Beijer stärker sin position i Sydafrika

Den svenska handelskoncernen G & L Beijer AB förvärvar samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknadsposition inom de segment som G & L Beijer prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda.

Apr  13
26

Kommuniké från G & L Beijers årsstämma 2013

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 26 april 2013 årsstämma för verksamhetsåret 2012.

Apr  13
05

G & L Beijer förvärvar dansk kylgrossist

G & L Beijer AB förvärvar den danska kylgrossisten FK Teknik A/S. 2012 omsatte FK Teknik cirka 32 mkr och har en god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och bolaget sysselsätter fem medarbetare.

Mar  13
26

Årsredovisning 2012

Från och med den 26 mars 2013 finns G & L Beijers årsredovisning för 2012, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Mar  13
25

Årsstämma i G & L Beijer AB

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 26 april 2013, kl.15.00, på Malmömässan, Mässgatan 6, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb  13
06

Bolag i Mocambique blir helägt

G & L Beijer AB utnyttjar sin option och förvärvar resterande 60 procent av aktierna i det gemensamägda bolaget Metraclark LDA i Mocambique.

Okt  12
18

Valberedning utsedd

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 26 april 2013. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Okt  12
18

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande.

Aug  12
02

Förvärv av irländskt kylföretag

G & L Beijer AB förvärvar 100 procent av det irländska kylföretaget Gasco Ireland Ltd. Gasco omsätter cirka 22 mkr (€ 2,6 miljoner) och har sex anställda.

Jun  12
29

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i G & L Beijer AB

Per den 29 juni 2012 uppgår det totala antalet aktier i G & L Beijer AB till 42 478 230, fördelat på 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier. Antalet röster uppgår efter ökningen till 72 234 390 stycken.

Maj  12
29

Första dag för handel med uppdelade aktier

Från och med idag den 29 maj 2012 handlas aktierna i G & L Beijer AB till kursen efter uppdelning (s.k. split) 2:1.

Maj  12
12

Avstämningsdag för aktiesplit i G & L Beijer AB

Vid G & L Beijer AB:s årsstämma den 26 april 2012 beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) 2:1, så att varje aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Styrelsen har nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande.

Apr  12
26

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 26 april 2012 årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2011 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvars­frihet.

Mar  12
27

G & L Beijers årsredovisning 2011 publicerad på hemsidan

Från och med den 27 mars 2012 finns G & L Beijers årsredovisning för 2011, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Mar  12
26

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 26 april 2012, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Jan  12
20

G & L Beijer gör förvärv i Norge

G & L Beijer AB förvärvar norska Ecofrigo AS som är ett projektinriktat kyldistributionsföretag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Ecofrigo omsätter cirka 35 mkr med god lönsamhet och bolaget har sex anställda.

Dec  11
30

G & L Beijer avyttrar tillverkningen i AIA

G & L Beijer AB avyttrar verksamheten i det svenska dotterbolaget Asarum Industriaktiebolag (AIA) till italienska LU-VE Group. Samtidigt ingår G & L Beijer ett globalt samarbetsavtal med LU-VE om att distribuera deras produkter.

Nov  11
03

G & L Beijer expanderar i södra Afrika

G & L Beijer AB har genom två förvärv, i Sydafrika och Mocambique, stärkt sin position i södra Afrika. Förvärven kommer att tillföra koncernen en sammanlagd årsomsättning på cirka 50 mkr.

Okt  11
20

G & L Beijer slutför förvärvet av United Refrigerations verksamhet i Europa

G & L Beijer AB har slutfört förvärvet av United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien i och med att den franska konkurrensmyndigheten godkänt affären.

Okt  11
19

Valberedning utsedd

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 26 april 2012. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Okt  11
17

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande.

Sep  11
30

G & L Beijer slutför förvärvet av Toshiba

G & L Beijer AB slutför förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europiska länder från Carrier Corporation.

Sep  11
16

IKI Invest A/S strukturerar om sitt ägande

IKI Invest A/S, som fram till idag ägt 5,9 % av aktierna i G & L Beijer AB (publ.) och kontrollerat 14,7 % av rösterna i nyssnämnda bolag har idag genomfört en omstrukturering av ägandet i G & L Beijer AB genom att överlåta 327.626 A-aktier samt 809.200 B-aktier till KLS Jessen AB.

Sep  11
01

G & L Beijer stärker sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna

G & L Beijer AB förvärvar United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien.

Sep  11
01

G & L Beijer tecknar slutligt köpeavtal avseende Toshiba

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har undertecknat köpeavtalet om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering.

Jun  11
01

G & L Beijer tecknar ett letter of intent med Carrier Corporation om att förvärva distributionsverksamheten för Toshibas produkter inom komfortkyla i elva europeiska länder

G & L Beijer AB och Carrier Corporation har tecknat en avsiktsförklaring, letter of intent, om att G & L Beijer förvärvar distributionsverksamheten i elva europeiska länder för japanska Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering.

Maj  11
05

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 5 maj 2011 årsstämma för verksamhetsåret 2010. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.

Apr  11
04

Årsstämma i G & L Beijer AB

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 5 maj 2011, kl. 15.00, på Hilton Malmö City, Triangeln 2, Malmö.

Mar  11
25

G & L Beijer avyttrar innehavet i Beijer Alma

G & L Beijer AB har avyttrat hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna.

Mar  11
03

Positiva effekter från förvärvet av SCM Frigo som nu slutförts

G & L Beijer har nu slutfört det strategiska förvärvet av italienska SCM Frigo-gruppen.