Aktieägare

10 största och övriga
per 2018-09-30

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

48 821 616

50 973 876

40,0 %

32,5 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

212 406

3 332 406

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

175 000

2 536 000

2,0 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


9 108 587

9 108 587

7,2 %

4,2 %

Fjärde AP-Fonden


6 381 033

6 381 033

5,0 %

2,9 %

Lannebo fonder


5 208 569

5 208 569

4,1 %

2,4 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

320 000

800 000

0,6 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


3 536 943

3 536 943

2,8 %

1,6 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


3 126 294

3 126 294

2,5 %

1,4 %

Summa 10 största

9 795 120

76 890 448

86 685 568

68,1 %

80,7 %Övriga ägare

123 600

39 850 713

39 974 313

31,9 %

19,3 %

Aktier i eget förvar


774 809

774 809Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170