Aktieägare

10 största och övriga
per 2018-06-30

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

48 821 616

50 973 876

40,0 %

32,5 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

212 406

3 332 406

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

175 000

2 536 000

2,0 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


9 328 550

9 328 550

7,3 %

4,3 %

Fjärde AP-Fonden


6 468 033

6 468 033

5,7 %

3,3 %

Lannebo fonder


5 580 162

5 580 162

4,4 %

2,6 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

310 000

790 000

0,6 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


3 977 518

3 977 518

3,1 %

1,8 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


3 126 294

3 126 294

2,5 %

1,4 %

Summa 10 största

9 795 120

77 999 579

87 794 699

68,9 %

81,3 %Övriga ägare

123 600

39 254 791

39 378 391

31,1 %

18,7 %

Aktier i eget förvar


593 250

593 250Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170