Affärsmodell

Beijer Refs affärsmodell har genom åren varit uthållig och stabil.

Det bärande konceptet är inriktningen på handelsverksamhet och distribution av kylkomponenter, kylsystem och luftkonditionering. Affärsmodellen bygger på Business-To-Businessverksamhet (B2B). 

Koncernens värdekedja består av inköp, egen utveckling, tillverkning och kundanpassning av produkter genom att tillföra teknisk kompetens, effektiv logistik, lagerhållning och systemlösningar samt att erbjuda teknisk support och service.

En mer omfattande beskrivning av affärsmodellen finns i årsredovisningen.