Beijer Refs historia

Företaget bildas av bröderna Gottfried och Lorens Beijer år 1866, med bolagsnamnet G & L Beijer. Tyngdpunkten ligger till en början på spannmål. Man övergår dock alltmer till stenkol, tackjärn och valsat stål.