1866-1914

1866

Företaget bildas av bröderna Gottfried och Lorens Beijer, med bolagsnamnet G & L Beijer. Tyngdpunkten ligger till en början på spannmål. Man övergår dock alltmer till stenkol, tackjärn och valsat stål.

1878

bildas Sydsvenska Ångfartygs AB på initiativ av Gottfried Beijer. Samtidigt öppnas ett speditions- och skeppsklareringskontor i Malmö.

1894

startas en filial i Stockholm.

1901

dör Gottfried Beijer och efterträds av sin bror Lorens Beijer som VD i företaget.

1904

går Malmö- och Stockholmsverksamheten skilda vägar.

1905

förvärvas samtliga aktier i Carl Peterssons Stenkols AB.

1908

G & L Beijer ombildas till aktiebolag och Lorens Beijer blir företagets första styrelseordförande.

1910

dör Lorens Beijer och efterträds som VD av Alfred Jacobson.

1914

utses Erskine Hain till VD i företaget.