1990-1999

1990

bildas Matteus Fondkommission AB med G & L Beijer AB som en av huvudägarna.

1991

avgår Charles Werner som VD. Jan Årefors utses till ny VD.

1992

Skrinet AB förvärvar 62 % av aktierna i G & L Beijer AB. I Skrinet ingår dotterbolagen Kylma AB och DPnova. John och Jan Hain blir huvudägare i den nya koncernen. En renodling av verksamheten med inriktning på helägda dotterbolag inleds.

1993

Joen Magnusson ersätter Jan Årefors som VD för

G & L Beijer AB.

1994

G & L Beijer AB blir ett helägt dotterbolag till Skrinet. Verksamheten inom Beijers respektive affärsområden olja, elektronik och industriförsäljning sammanförs till egna koncerner. Beijer Olje AB säljs till AB Svenska Shell. John Hain avlider i en ålder av 76 år.

1995

Skrinet AB ändrar namn till G & L Beijer AB.

1996

G & L Beijer AB fyller 130 år.

1997

Beijers förvärvar Lundgrens Maskinförnödenheter AB. Samma år säljes DPnovas verksamhet.

1998

Beijers stärker sin ställning som Nordens dominerande kylgrossist och tillverkare av värmeväxlare genom att förvärva en dansk företagsgrupp bestående av bl a H Jessen Jürgensen A/S, BKF-Klima A/S, Armadan A/S och TT-Coil.

Peter Jessen Jürgensen och Johan Björkman föreslås som ordinarie styrelseledamöter i Beijers.

Vidare säljes G & L Beijer Spedition AB detta år.

1999

Detta år öppnar koncernens första webb-butik med Beijer Automations Electroshop.

I november tillsätts en ny ledning för affärsområde Industriteknik.

Dotterbolaget Beijer Industri säljer sin energiavdelning.

G & L Beijer AB säljer resterande aktier i Nimbus Boats AB.