Delårsrapport Q2 2013

Den  30  Juni, 2013

april - juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 3175,7 mkr (3481,1).
  • Rörelseresultatet före engångskostnader blev 166,3 mkr (210,1). Inklusive engångskostnader var rörelseresultatet 132,1 mkr första halvåret 2013.
  • Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 107,8 mkr (150,4). Inklusive engångsposter var periodens resultat 82,8 mkr (172,4).
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,42 kronor (3,42) exklusive engångsposter och 1,83 kronor (3,94) inklusive engångsposter.
  • Per Bertland utsedd till ny VD och koncernchef.

Ladda ner dokumentet