Delårsrapport Q3 2013

Den  30  September, 2013

juli - september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 006,1 mkr (5 215,0).
  • Rörelseresultatet före engångskostnader är 313,0 mkr (331,2). Inklusive engångskostnader är rörelseresultatet 278,8 mkr de tre första kvartalen 2013.
  • Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 208,0 mkr (234,3). Inklusive engångsposter är periodens resultat 183,0 mkr (256,3).
  • Vinsten per aktie exklusive engångsposter uppgick till 4,72 kronor (5,34) och inklusive engångsposter till 4,13 kronor (5,86).
  • Starkt tredje kvartal med omsättningstillväxt på 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade med 20 procent under samma period.

Ladda ner dokumentet