Delårsrapport Q4 2013

Den  31  December, 2013

oktober - december 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 6 595,4 mkr (6 758,3).

- Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 411,9 mkr (425,7). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 377,7 mkr (415,2).

- Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 269,2 mkr (293,0). Periodens resultat inklusive engångsposter uppgick till 244,2 mkr (305,8).

- Vinsten per aktie uppgick till 6,10 kronor (6,66) exklusive engångsposter. Inklusive engångsposter uppgick vinsten per aktie till 5,51 kronor (6,96).

- Fortsatt positiv trend under fjärde kvartalet med omsättningstillväxt på 3 procent och rörelseresultatförbättring på 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

- Styrelsen föreslår en utdelning på 4,75 kronor (4,75) per aktie.

- Förvärv av det sydafrikanska kylgrossistföretaget Eurocool efter rapportperiodens utgång.

Ladda ner dokumentet