Delårsrapport Q1 2014

Den  30  Mars, 2014

januari - mars 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 581,0 mkr (1 463,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 71,3 mkr (48,7).
  • Periodens resultat uppgick till 45,6 mkr (32,4).
  • Vinst per aktie uppgick till 1,03 kronor (0,70).
  • Fortsatt positiv trend under första kvartalet med omsättningstillväxt på 8 procent och rörelseresultatförbättring på 46 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Förvärv av den sydafrikanska kylgrossisten Eurocool.

Ladda ner dokumentet