Delårsrapport Q2 2014

Den  18  Juli, 2014

april - juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 870,8 mkr (1 711,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 136,9 mkr (83,4).
  • Periodens resultat uppgick till 89,3 mkr (50,4).
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,03 kronor (1,14).
  • Fortsatt positiv trend under andra kvartalet med omsättningstillväxt på 9 procent och rörelseresultatförbättring på 64 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Exklusive engångskostnader 2013 ökade rörelseresultatet med 16 procent.
  • Stark ökning av HVAC (komfortkyla) i Europa under andra kvartalet.

Ladda ner dokumentet