Delårsrapport Q4 2014

Den  31  December, 2014

oktober - december 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 789,7 mkr (1 589,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 115,5 mkr (98,9).
  • Periodens resultat uppgick till 82,5 mkr (61,1).
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,91 kronor (1,38).
  • Omsättningstillväxt på 12,6 procent och rörelseresultatförbättring på 16,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk ökning av omsättningen med 4,8 procent och organisk ökning av rörelseresultatet med 13,0 procent.
  • Nytt förvärv, GFOI på ön Réunion på södra halvklotet.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 5,00 kronor (4,75) per aktie.

Ladda ner dokumentet