Delårsrapport Q1 2015

Den  23  April, 2015

januari - mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 845,7 mkr (1 581,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 94,2 mkr (71,3).
  • Periodens resultat uppgick till 60,5 mkr (45,6).
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,39 kronor (1,03).
  • Omsättningstillväxt på 16,7 procent och rörelseresultatförbättring på 32,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk ökning av omsättningen med 2,5 procent och organisk ökning av rörelseresultatet med 10,0 procent.
  • Förvärv av kylgrossisten RNA Engineering & Trading i Malaysia.
  • Förvärv av kylgrossisten Patton i Nya Zeeland, Australien, Thailand och Indien.
  • Exklusivt distributionsavtal med den amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation för komfortkylaprodukter i Europa.

Ladda ner dokumentet