Delårsrapport Q1 2016

Den  20  April, 2016

januari-mars 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års förvärv samt organisk tillväxt i marknadsregion Södra Europa och inom segmentet luftkonditionering.
  • Rörelseresultatet uppgick till 89 mkr (94). Det lägre resultatet beror i huvudsak på negativa valutaeffekter i Sydafrika och Norge.
  • Periodens resultat var oförändrat 61 mkr (61).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,35 kronor (1,39).

Ladda ner dokumentet