Delårsrapport Q3 2016

Den  19  Oktober, 2016

Juli - September 2016

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2016 ökade med 5,4 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 461 mkr (2 335). Ökningen beror främst på förvärvet av HRP i Storbritannien och Realcold i Australien/Nya Zeeland.
  • Svag julimånad. Organisk tillväxt i augusti och september.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 uppgick till 173 mkr (181).
  • Kvartalets resultat uppgick till 117 mkr (121).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,71 kronor (2,82).

Ladda ner dokumentet