Delårsrapport Q4 2016

Den  31  December, 2016

Oktober - December 2016

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 ökade med 8,5 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 199 mkr (2 027). Ökningen beror främst på de förvärvade bolagen HRP och Realcold.
  • God utveckling för Kommersiell & Industriell kyla. Något svagare utveckling för HVAC.
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 145 mkr (134). Det är en förbättring med 8,0 procent jämfört med samma period i fjol.
  • Kvartalets resultat uppgick till 100 mkr (84), en ökning med 18,6 procent jämfört med samma period i fjol.
  • Resultat per aktie uppgick till 9,17 kronor (8,64).
  • Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 5,50 kronor (5,25) per aktie.

Ladda ner dokumentet