Delårsrapport Q2 2017

Den  14  Juli, 2017

april - juni 2017

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet 2017 ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 657 mkr (2 417). Ökningen beror på en stark efterfrågeutveckling på flera av våra nyckelmarknader samt positiva valutaeffekter.
  • Produktområdena OEM och Komfortkyla har fortsatt året starkt, medan Kommersiell kyla är fortsatt stabilt.
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2017 uppgick till 223 mkr (186). Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 154 mkr (121), en ökning med 27 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,56 kronor (2,82).

Ladda ner dokumentet