Delårsrapport Q2 2018

Den  13  Juli, 2018

april - juni 2018

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 ökade med 32 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 3 510 mkr (2 657).
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till 345 mkr (223), vilket är en ökning med 55 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 255 mkr (154).
  • Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 1,98 kronor (1,19).
  • Förvärvet av Heatcraft Australia Pty Ltd ingår from den 5 maj i bolagets räkenskaper.
  • Förvärvet av den franska HVAC-distributören GH2C ingår from 1 maj i bolagets räkenskaper, men har mindre påverkan på bolagets resultat och ställning.
  • 25 april genomfördes en aktiesplit om 3:1 för att öka likviditeten i aktien.

Ladda ner dokumentet