Delårsrapport Q4 2018

Den  31  December, 2018

oktober - december 2018

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2018 ökade med 37 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 3 293 mkr (2 401).
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 229 mkr (179), vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 164 mkr (146). Resultat per aktie uppgick till 1,28 kronor (1,13).
  • Beijer Ref AB har under fjärde kvartalet gett ut ett företagscertifikatprogram uppgående till 700 mkr som en del av bolagets befintliga finansiering.
  • Under kvartalet har återköp skett av 123 171 B-aktier och bolaget har nu säkerställt tillgången till aktier enligt bolagets långsiktiga incitamentsprogram som löper mellan 2018 - 2021.
  • Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 3,00 kronor per aktie (1,92).

Ladda ner dokumentet